Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling.

Da den sidste generalforsamling desværre måtte aflyses pga Covid-19, indkaldes der på ny.
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestenskov-Kappel Jagtforening Torsdag d. 1 juli 2021 kl 19.00 i Klublokalet, Vestenskovvej 51. 4900 Nakskov.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vær opmærksom på at, der kan komme ændringer. Hvis Covid-19 situation ændre sig. De vil blive oplyst på vores hjemmeside og på Facebook.

______________________________________________________________________________________

Lerduepokal skydning 2021.

Vi har iår lejet Lerduebane i Gerringe d. 5 juni 2021 fra kl 9:00 til kl 14:00.
Der skydes i Mester, A og B-række. Første serie tæller til pokalen.
Så tag jagtgeværet ud af skabet og kom ud og vær med til at skabe en hyggelig stemning.
Husk at hyggen tæller mest, pokaler er bare for sjov.
______________________________________________________________________________________