Indkaldelse til Ordinær General forsamling d. 23/2-2022.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Vestenskov-Kappel Jagtforening onsdag d. 23 februar 2022 kl 19.00 i Klublokalet, Vestenskovvej 51. 4900 Nakskov.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Husk indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Vær opmærksom på at, der kan komme ændringer. Hvis Covid-19 situation ændre sig. De vil blive oplyst på vores hjemmeside og på Facebook.


______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________